top of page
צבי פישמן

טוביה בארץ המובטחת 

הרומן "טוביה בארץ המובטחת" מתחיל במקום שהסיפורים של שלום עליכם מסתיימים, בגירוש של טוביה החולב מהשטייטל 'אנא טבקה', ומביא אותו לארץ הקודש בזמן העליה השניה, לפני מלחמת העולם הראשונה. דבוק למסורת אבותיו, והפסוקים שהוא אוהב לצטט שגורים על שפתיו. הוא צריך להגן על בנותיו לא רק מהחלוצים הפרוצים, אלא גם מהביצות מלאות המחלות, ממגפות, מהתקפות של ארבה, מהטורקים האנטישימים, ומהפורעים הערבים. עם אמונה נחושה,  טוביה מתגבר על כל הניסיונות שבאים עליו בבנית הארץ השוממה. בסוף, כשמלחמת העולם הראשונה מאיימת להחריב את מפעל ההתישבות היהודית בארץ ישראל, טוביה מצטרף לבריגדה היהודית הראשונה מאז ימי בר כוכבא ורבי עקיבא, בפעולה סודית ומסוכנת הוא עוזר לבריטים לגרש את הטורקים מהארץ.

רומן מלא דרמה, שמחה והשראה כאחד, "טוביה בארץ המובטחת" הוא סיפור מרתק של תחייה לאומית, מורשת ישראל וניצחון האמונה.

אם נהנית מ"כנר על הגג" בוודאי תאהב את...

bottom of page