top of page
צבי פישמן

כתיבה יוצרת יהודית 

הספר הוא מדריך מעשי לכתיבה יוצרת ברוח היהדות שכולל את כל היסודות לפרוזה, מהרעיון, סינופסיס, מבנה הסיפור, קונפליקט, איך לבנות דמויות מוצלחות ואיך להעביר את המסר בצורה דרמתית.  כולל הדרכה איך לכתוב תסריט.

מדריך מעשי

כולל הדרכה

כיצד לכתוב

תסריט

bottom of page